TANZANIA - Dar Es Salaam, Bagamoyo i wszystko w koło. Fot.Kris