DUBAI - One day stopover. Kris' birthday. Phot. Adela i Kris