RPA - Kapsztad o wielu twarzach. Ostatnie chwile w Afryce. Fot. Adela